Hva kan DU gjøre?

Vi mener fortsatt at «Minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen» som kom i høst, er for svak. Dermed fortsetter vi kampen!!

Nå vil vi vite hvordan bemanningsnormen #faktisk og #egentlig er!

68543259_10156154680432130_7126203896367677440_n

Fra og med 1.08.2019 har vi en lovfestet bemanningsnorm som gjelder alle barnehager i Norge. Det betyr at det som et minimum skal være 1 ansatt på 3 barn under 3 år, og 1 ansatt på 6 barn over 3 år. Men hvordan er det i praksis, sånn egentlig?

«Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres», sier Kunnskapsministeren på Regjeringens nettsider, og hevder at bemanningssituasjonen endelig er god nok etter at normen ble innført .
Vi som jobber i barnehagene vet at det er mye som tar de ansatte vekk fra det direkte arbeidet med barna, og som gjør at minimumsnormen sjelden er oppfylt.

Hvordan er dette der du jobber? Har normen gjort at du opplever at det ligger til rette for å kunne » ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling», i tråd med barnehagens mandat?

Barnehageopprøret ønsker med det første skjemaet å undersøke hvordan hverdagen EGENTLIG er etter innføringen av bemanningsnormen. Det kan være både positive eller negative erfaringer – alle er velkomne. Det er også viktig informasjon til politikerne hvis normen fungerer på den måten den var tenkt- altså at den muliggjør å ivareta barnehagens mandat.

Erfaringene kan du dele i skjemaet som er linket til under. Disse vil bli delt vi på vår facebookgruppe, samt med politikere og andre aktuelle aktører. Det du sender inn vil bli anonymisert i alle ledd, din identitet vil kun identifiseres hvis du selv ønsker det og oppgir den i selve teksten.
Husk taushetsplikt når du sender inn!

https://forms.gle/osevSwRxUHGf7Zhf6

69160848_10156154855172130_6179014172802547712_n

Barnehageopprøret ønsker å bidra med informasjon til den varslede evalueringen av den lovfestede bemanningsnormen for barnehager.

Evalueringen skulle ifølge Stortingsvedtaket gjennomføres våren 2019 og våren 2020. Evalueringen våren 2019 har vi etterspurt, men ikke sett noe til.

For å kunne evaluere forholdstallene som er satt i bemanningsnormen våren 2020 kan vi som jobber i barnehagene bidra både til å legge press på at evalueringen gjennomføres samt å gi informasjon til en slik evaluering. Dette kan du gjøre gjennom å registrere bemanningstettheten i barnehagenes åpningstid i skjemaet det er linke til under.
Vi vil med denne undersøkelsen kartlegge hvor stor del av dagen det er bemanning i henhold til normen som krever seks barn over tre år pr. ansatt / tre barn under tre år pr. ansatt. Hensikten er å finne ut i hvilken grad normen er reell; altså om det som er definert som et minimum antall ansatte pr. barn gjennom barnehagehverdagen gjenspeiler virkeligheten.
Du kan bidra til dette gjennom å registrere antall ansatte pr. barn gjennom en barnehagedag, så mange dager som du vil, gjerne så mange dager som mulig.

Ansatte i det direkte arbeidet med barna kan svare på undersøkelsen; pedagogiske medarbeidere, fagarbeidere, barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere.

Ansatte i familiebarnehager og åpne barnehager kan ikke svare da bemanningsnormen ikke er gjeldene i disse. Undersøkelsen har kun 6 spørsmål og tar ca. 1 minutt.

Din deltakelse kan være med på å gi et grunnlag for å vurdere om bemanningsnormen fungerer i tråd med Regjeringens intensjon med bemanningsnormen: «å sikre at alle barn har nok ansatte rundt seg uansett hvilken barnehage de går i».

Ønsker du å bidra med historier om din erfaring med bemanningsnormen- positive eller negative? Gå inn på #egentlig for å dele:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYVYjGKJwGyjE4xqjfkkVAljAz3Q6m3sY-yOAKOi48T7e73g/viewform?fbclid=IwAR2tNfzQXIAQiPSWQvtv58Ihh_V1Q-GIvVsQQvj73LXqA_Y1_R-Fso6XhxM

Facebooksiden til Barnehageopprøret finner du her:
71338474_366326974256989_3330734124297093120_n

Facebooksiden til Foreldreopprøret finner du her: